ELTA-U

İngilizce dil eğitiminde gerçek ölçme ve değerlendirme
sağlıyoruz.

ELTA-U sınavları ile üniversite öğrencileri ve yetişkin öğrenciler için seviyelerine
göre tercihen 4 beceride progress olarakta sunulabilen ölçme ve değerlendirme
sağlamaktayız. ELTA-U sınavları sayesinde tüm öğrencilerinizin uluslararası CEFR
standartlarındaki başarılarını sadece puan olarak değil kazanımları ve becerilerine
göre ayrıştırılmış biçimde raporlar sunmaktadır.

Sınavlara hazırlık yapmanıza gerek yoktur.

ELTA-U sınavlarının amacı öğrencilerin bilgilerini ölçmek ve
değerlendirmektir. Eksik bilgilerini görebilmelerini sağlayıp geliştirmeleri
için öğrenci ve öğretmene yol göstermektir. Hiçbir yayına bağlı olmadan,
CEFR kazanımlarına uygun uluslararası kitapları kullanmanız yeterli
olacaktır. Bir yarış sınavı değil, öğrenimi amaçlamaktadır. Uluslararası dil
seviyelerinin ölçümü için kullanılmaktadır.

Başarı için progress önemlidir

Öğrencilerinizin başarılarını dönemin başından itibaren ELTA-U sınavları ile 3
beceride ölçümleyip değerlendirip dönem sonunda terchinize göre yabancı
eğitmenler tarafından yüzyüze yada online olarak konuşma beceriside
ölçümlenmektedir. Sezon içerisinde istediğiniz aralıklarda değerlendirme
yapabilirsiniz.

Konuşma becerisini değerlendiriyoruz

ELTA-U sınavlarında tercihinize göre sadece yıl sonunda face to face ya da
online olarak konuşma becerisini değerlendirmekteyiz. Bu değerlendirme
yaş ve seviyelere göre ayrı ayrı belirlenmektedir. CEFR kazanımları esas
alınmaktadır.

İstediğiniz aralıklarda sınav uygulayabilirsiniz

Dönem başından itibaren öğrencilerinizin bilgi düzeylerini ölçümleyip
raporlar sayesinde sınıflarınızı homojen hale getirebilirsiniz. Sırasıyla Eylül,
Şubat ve Haziran ayları olarak toplam 3 sınav bulunmaktadır. Bu sınavları
tercihinize göre istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz.

Raporlar sayesinde başarıya giden yol

Her sınav sonrasında basılı olarak öğrencilerinize ayrı ayrı raporlar sunmaktayız.
Rapor değerlendirmelerini kazanımlar ve becerilere göre görebilir üzerinde yer
alan karekod sayesinde bireyselleştirilmiş olarak eksik olan bilgilerini tamamlama
imkanı sunmaktayız.

ELTA Management System

Tüm öğretmenlerimizin ulaşabileceği yönetim şifreleri ile başarıyı karşılaştırmalı
olarak takip edebilmektesiniz. Bu raporlar bireysel yada sınıf, bölüm bazlı olarak
takip edebilmektesiniz. Aynı kazanımlardaki eksiklikler için etüt öğrencilerini
görebilir katılımlarını takip edebilirsiniz.

Online,Offline yada paper based uygulama çeşitliliği

ELTA sınavları, uygulanabilmesi için kolaylıklar sunmaktadır. Online olarak
bilgisayar, telefon yada tablet ile kolayca online uygulanabildiği gibi
kuruluşunuzdaki imkanları kullanmadan tabletlerle gelerek offline
yapabilmekteyiz. En çok tercih edilen sınav türü ise Paper based dir. Tercih
edilmesi halinde sınavlarımızda gözetmen öğretmen tarafımızdan ücretsiz
olarak yönlendirilmektedir.

En uygun bütçe ve etkili sonuçlar konusunda iddalıyız

ELTA-U sınavları uluslararası arenada CEFR standartlarına uygunluğu ve
bağımsız bir kuruluş olması yanında bu alanda hizmet veren tüm
kuruluşlar arasında en hızlı, en etkin, en fazla uygulama çeşitliliği ve farklı
paket seçenekleri yanında uygun fiyat seçenekleri sebebi ile tüm
kurumunuzdaki öğrenciler için tercih edeceğiniz profesyonel bir kuruluştur.

Başvuru Formu